Patwal, A., Rana, V. e Chopra, G. (2023) «The economic impact of Homestays in Uttarakhand, India: A qualitative stud»y, Revista Turismo & Desenvolvimento, 44, pp. 391-404. doi: 10.34624/rtd.v44i0.31987.