Patwal, Anup, Vinay Rana, e Gaurav Chopra. 2023. «The Economic Impact of Homestays in Uttarakhand, India: A Qualitative Stud»y. Revista Turismo & Desenvolvimento 44 (Novembro), 391-404. https://doi.org/10.34624/rtd.v44i0.31987.